Ak chcete venovať milodar na Cirkevný zbor, môžete tak urobiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom QR kódu

číslo účtu (IBAN): SK0209000000000019194036 

konštantný symbol: 0558

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, účel 

V prípade, že chcete, aby milodar bol vyhlásený na službách Božích, kontaktujte nás (osobne, na telefónnych číslach /0911 150 006 - Jan Oslík; 0903 536 418 - Eva Oslíková/ alebo elektronicky: oslik.jan@gmail.com; eva.oslikova@gmail.com)

QR kód