NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY


Kedy sú služby Božie?

Služby Božie sa konajú v Modre každú nedeľu o 9:00 hod v kostole ap. Petra a Pavla (slovenský ev. kostol) - v letných mesiacoch v nemeckom ev. kostole.

Vo Vinosadoch sa služby Božie konajú 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 10:30 hod v modlitebni

Rodinné bohoslužby sa konajú 2. a 4. nedeľu v mesiaci o 10:30 hod. O mieste konania vždy informujeme (za priaznivého počasia sa konajú vonku)