Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra
Adresa Štúrova 1, 900 01 Modra
IČO 34006818
IBAN SK0209000000000019194036
Telefónne číslo +421 33 647 27 33
E-mail modra@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.modra.ecav.sk
Facebook https://www.facebook.com/ECAV-MODRA-395415917930687/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborová farárka: Mgr. Eva Oslíková, PhD. , +421 903 536 418 , eva.oslikova@gmail.com
Námestný farár: Mgr. Jan Oslík , +421 911 150 006 , oslik.jan@gmail.com
Zborová dozorkyňa: PhDr. Viera Jančovičová , +421 918 645 827 , modra@ecav.sk
Kantor: Ján Benka , +421 910 602 721 , jan.benka@mil.sk

Ďalšie informácie

Služby Božie - Modra
Termín:  nedeľa 9.00 hod.

Miesto: slovenský kostol apoštolov Petra a Pavla (Dolná 3, Modra)

v letnom období nemecký kostol (Dolná 1, Modra)


Služby Božie - Vinosady
Termín: prvá a tretia nedeľa v mesiaci o 10.30 hod.

Miesto: modlitebňa Vinosady (Modranská 344/112)


Spoločná spoveď a Večera Pánova
Termín: druhá nedeľa v mesiaci v rámci Služieb Božích

Miesto: slovenský kostol apoštolov Petra a Pavla (Dolná 3, Modra) alebo nemecký kostol (Dolná 1, Modra)


Individuálna spoveď a Večera Pánova

Termín a miesto: podľa dohody


ŠTVRTKY V KOSTOLE 

Večerná bohoslužba 

Termín: štvrtok 18.00 hod.

Miesto: slovenský kostol apoštolov Petra a Pavla (Dolná 3, Modra)

 

Adventné a pôstne Služby Božie
Termín: štvrtok o 18.00 hod. počas adventu a pôstu

Miesto: slovenský kostol apoštolov Petra a Pavla (Dolná 3, Modra) alebo zborová sieň ( Štúrova 1, Modra )


KOSTOL ZA HRADBAMI

Rodinná bohoslužba 

Termín: druhá a štvrtá nedeľu v mesiaci o 10.30 hod.
Miesto SB sa mení:
nemecký kostol (Dolná 1, Modra)
záhrada na fare (Štúrova 1, Modra)
záhrada v nemeckej škole (Štúrova 61, Modra)
Malé Karpaty (SB v prírode)


Pôstne prechádzky
Termín: streda 17.30 hod. - 18:.30 hod. počas pôstneho obdobia

Miesto: Kalvária Modra

Kalvária s krížovou cestou – Visit Modra 

Modra - Kalvária a Krížová cesta (epocha.sk)

(toto nemusí byť, len ti to posielam, aby si vedela)


Nedeľné prechádzky 

Termín: bližšie informácie na stránke www.modra.ecav.sk

Miesto: Kalvária Modra


Výstava Vyšívaná história ECAV PURpano - Reformácia: 500 rokov (ursiny.sk) Kontakt: Zuzana Ševčovičová, koordinátorka SEŽ +421 903267820
Modranský sirotinec Dušana Jurkoviča 1905 -1951 (Vajanského ul. Modra) Modranský sirotinec Dušana Jurkoviča – Mapy Google a Výstava fotografií  Kontakt: Miroslav Šimko +421 903 938 192
Budovy evanjelickej histórie v Modre  (gymnázium, sirotince, dievčenská dištriktuálna škola, nemecká škola, fary a kostoly)

Evanjelici v histórii spoločnosti a krajiny - Múzeum Ľudovíta Štúra, Múzeum keramiky,

Prechádzky po modranskom cintoríne Modra - cintorín - www.pamiatkynaslovensku.sk - (modra-cintorin) 
Prehliadka Po stopách architekta Dušana Jurkoviča v Modre Kontakt: Martina Kľúčiková Zážitkové prehliadky, ochutnávka vín - MODRATOURS