Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra je protestantským cirkevným zborom. Hlásime sa k Lutherovej reformácii a biblickým princípom. Vyznávame, že sme ospravedlnení a zachránení vierou v Ježiša, nášho Pána, ktorý zomrel a bol vzkriesený.

Cirkevný zbor tvoria kresťania z Modry, Vinosadov a Šenkvíc.